Nyheter >> Förnyat certifikat för Demia AB
 
 
Ledningssystemet för Kvalitet och Miljö har granskats av
Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med
kraven i:


SS-EN ISO 9001:2008
SS-EN ISO 14001:2004Villkor och omfattning för detta certifikat
finns angivna i certifieringsbeslutet


Gösta Samuelssons Bil AB Inklusive
dotterbolaget Demia AB

Ingår som del i certifikat för
Volvohandlarföreningen ek. för.
PV anläggningar Ludvika
Ledningssystemet omfattar:
Försäljning och reparationer av personbilar.
Verksamheten innefattar även fordonsrelaterade
varor och tjänster samt demontering.

Certifikatnummer
31156/V, 1420846/V

Certifikatets ursprungsdatum
30 maj 2007

Certifikatets utfärdandedatum
1 december 2012

Certifikatets sista giltighetsdag
30 november 2015
 
Tillbaka