Demontering >> Funktionskontroll och dränering
 

 
Här görs en övergripande inventering och provkörning för att kolla bilens skick och se vilka komponenter som kan återanvändas. Allt från att starta motorn – om möjligt – till att testa elhissarna.

Resultaten och bilens uppgifter som till exempel mätarställning, färgkoder, utrustning och skick registreras. Uppgifterna följer delarna från bilen och hela vägen till kunden.

Efter funktionskontrollen tvättas bilen och töms på alla vätskor som bensin, diesel, oljor, glykol etc. Samtliga vätskor tas om hand under kontrollerade former för vidare destruktion. Batterier och kvicksilverbrytare plockas ur.

Tillbaka