Baklängesfabriken är bra för miljön

bra för miljön

Hos Demia AB i Ludvika går man lika metodiskt ochomsorgsfullt tillväga som den som bygger en bil – fast tvärtom.Det handlar om att demontera krockskadade bilar och ta varapå och återvinna så mycket som möjligt.

– Vi gör ett viktigt miljöarbete, säger platschefenMarcus Norgren. Antalet bilar som lagligt skrotas ärfärre än antalet bilar som tillverkas. Hos Demia ABi Ludvika gör man i alla fall vad kan för att jämnaut förhållandet.

Många av bilarna ser inte ut att vara så allvarligtskadade, men samtliga har bedömts vara obrukbara ochska skrotas. Demias platschef Marcus Norgren bland någraav bilarna som ska demonteras.

Årligen tar de åtta anställda emot cirka 650 bilar, de flesta har varit inblandade i trafikolyckor, så kallade försäkringsbilar, och kommer från Dalarna, Gävleborg, Värmland och delar av Uppland.
– Det första vi gör är en bedömning om vad som går att ta reda på. Det görs dels utifrån vad kunderna efterfrågar och vad vi tror kommer att efterfrågas, berättar Marcus Norgren.

Sedan transporteras bilen till miljöstationen. Där tar Niclas Nylander hand som vätskor som finns i bilen, som glykol, spolarvätska och oljor. Dessutom batteriet och annat som är miljöfarligt.

De flesta bilar parkeras sedan på den stora parkeringen i väntan på demontering. Vid Demia finns det plats för 180 bilar.
– Så det krävs ett väl planerat arbetssätt. Därefter demonteras bilen, del för del, och allt som är i bra skick hamnar i lagret och säljs som begagnade bildelar.

Det som inte går att sälja och som man inte kan ta hand om vid Demia skickas vidare för återvinning, som aluminiumfälgar, kablage och glas.
– I dag återvinns 85 procent av bilen, målet nästa år är 95 procent. Annat som man inte tar hand om i Ludvika är styrenheter för motor och växellåda och den box som är kopplad till bilens krockkuddar.
– Om bilen har krockat innehåller boxen information om vad som har hänt. Vi skickar boxen till Volvo och där går man in i den för att få veta vad som har hänt. Sen använder man den informationen för att eventuellt göra förbättringar.

Det som man har problem med att återvinna är plast och inredning.
– Det blir mer och mer plats i bilarna och beroende på vad det är för delar så har plasterna olika egenskaper och innehåller olika ämnen. Därför är det problem med återvinningen, men en lösning är på gång.

Det mesta av det som Demia skickar vidare hamnar hos Stena Recycling i Hallstahammar. Men allt som går att återanvända hamnar i lagret där man i dag har runt 22 000 delar. Och det som alltid finns i lager är 400 motorer och lika många växellådor.
– Vi gör ett viktigt miljöarbete och jag tycker att det är jätteroligt. Däremot emot tycker jag att det är illa ur miljösynpunkt det finns såna som sysslar med svartskrotning, tillägger Marcus Norgren.

Skribent: Frank Elfstedt
0240-882 17 frank.elfstedt@dt.se
Fotograf: Peter Ohlsson

Bilder

Dieselmotorn till en Volvo V70 var såld och
Norgren konstaterade att för en som kan sin
sak går det fort att byta en komplett motor.
Här töms bilarna på alla vätskor och annat
som är miljöfarligt, berättar Marcus Norgren.
Vid miljöstationen arbetar Niclas Nylander och
här är han i arbete med en Volvo Amazon.
Lageransvarig är Conny Andersson som har
cirka 22 000 delar att hålla redan på.
För att inte krockkuddarna ska lösas ut när
personalen jobbar med bilarna så ”skjuts”
kuddarna innan de demonteras.
Den här gamla Volvon hade enligt ägaren
uppnått en så aktningsvärd ålder att den
förtjänade att kallas kulturminne.
Men vem hade glömt solglasögonen?
När det som är värt att ta vara på är gjort
hamnar karossen i den här pressen och det
lilla som blir kvar körs till Hallstahammar.
På bilar som tömts på vätskor och annat som
är miljöfarligt klistras en dekal på, nästa steg
är demontering.