Information från SBR Årsmöte

information fran arsmote sbr

Motion på SBRs årsmöte Auktorisation på prov i två år
Alla bildemonteringar som söker auktorisation bör få den på prov i två år. Det är också den tid företaget ska ha på sig att skaffa en miljöcertifiering om den saknas.
Bra förslag tyckte medlemmarna på SBRs årsmöte och röstade för att förbundet ska lämna det vidare till berörda myndigheter.
Om man inte har en certifiering när tvåårsperioden är slut, ska man förlora sin auktorisation.

Alf Persson omvaldes som ordförande på årsmötet i Stockholm. Han och förbundets VD Michael Abraham informerade om SBRs arbete.

Det är Robban Wallmark på Skellefteå Bildemontering som har lämnat förslaget i en motion till SBRs styrelse.
– Har man inte en tredjepartscertifiering innan denna tvåårsperiod är slut, så ska auktorisationen tas bort, föreslår han. Det bästa för oss som är certifierade och medlemmar i BilRetur vore att kravet gäller alla som ska förnya sin bilskrotningsauktorisation.

Robban Wallmarks förhoppning är att det ska leda till att kommunens tillsyn och storleken på banksäkerheten blir densamma i hela landet. På årsmötet röstade också en majoritet av medlemmarna igenom den nya kvalitetslista som tagits fram av MärkesDemo. Den nya listan utgår från kategorin A i tre olika steg plus kategorin M som i miljödel och ger mindre utrymme för tolkningar än den gamla listan. Införandet av den nya listan ska göras successivt i takt med att företagen lägger in nya delar.

På årsmötet omvaldes också Alf Persson som ordförande. Även Thomas Thomasson som är styrelserepresentant valdes om och Magnus Daag omvaldes som styrelsesuppleant. Ny i styrelsen är Peter Svensson som blev vald till styrelsesuppleant.

Fyra nya bildemonteringar har ansökt om medlemskap i SBR. Endast en av dem är certifierad och därför klar som ny medlem. Det är Hurva Bildemontering AB.

Jan Molberg, generalsekreterare för Norges Biloppsamleres Forening, NBF, informerade om arbetet i Norge, där det norska förbundet bland annat jobbar för en högre skrotpremie.
– Hittills har vi lyckats få upp den med 500 kronor per år, berättade han. Nu är den på 2 500 norska kronor, men vi har fått signaler om att den kommer att ökas under 2013.

Precis som SBR arbetar NBF för att få myndigheterna att agera när det gäller att få bort de oseriösa demonteringarna, som inte följer gällande lagar och förordningar.
Det norska förbundet har också varit aktiva för att få den norska pressen att skriva positiva reportage om branschen. SBRs VD Michael Abraham informerade om det svenska förbundets arbete med att minska antalet gråzonsaktörer inom branschen, bland annat genom flera olika samarbeten med polis och länsstyrelser. Förbundet driver också frågan att alla som ansöker om auktorisation ska vara certifierade.

Under året har SBR medverkat i ett antal olika projekt med syfte att öka återvinningen och samtidigt lönsamheten för demonteringarna, till exempel genom forskningsprojektet om plaståtervinning tillsammans med Formas, KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet. Ett annat lyckat projekt är reparationer av skadade plastdelar, som nu fått en permanent fortsättning.
Det större ELV-Demon projektet, som också kallades Chalmersprojektet, har fått en fortsättning i det nya Realize-projektet, som fått åtta miljoner kronor från stiftelsen Mistra.
SBR har också varit remissinstans för olika kommuner och myndigheter, bland annat när det gäller branschstandarden för hantering av fordon med högvoltssystem. Förbundet jobbar också för att tillsynskostnaden ska minskas för demonteringar med tredjepartscertifierng.

Flera olika storkundsavtal har träffats under året. Michael Abraham har också medverkat i EGARA-möten. Han har även synts i media, både TV och tidningar, i sammanhang som rör återvinningsbranschen.
En mycket viktig punkt i SBRs arbete har varit bildandet av BilRetur och samarbetet med biltillverkningsbranschen genom producentavtalet.

SBR Sveriges Bilskrotares Riksförbund
Skribent: Agneta Trägårdh