Miljö- och kvalitetsarbete

För oss på Demia är det viktigt att hela verksamheten kännetecknas av kvalitet – utan att tumma på miljökraven. De tjänster och produkter som vi erbjuder ska ha minsta möjliga miljöbelastning och samtidigt uppfylla våra kunders förväntningar. För oss är det ingen omöjlighet.

Med utgång från vår miljö- och kvalitetspolicy upprättas sedan kvalitets- och miljömål, handlingsplaner och rutiner för att kunna säkerställa kvalitetsarbetet med att förebygga och minska påverkan på miljön från vårt företag.

Miljöpolicy

  • Att alltid erbjuda våra kunder produkter och tjänster med minsta möjliga miljöbelastning.
  • Att minimera verksamhetens förbrukning av vatten och energi.
  • Att hantera verksamhetens avfall på ur miljösynpunkt bästa sätt.
  • Att i verksamheten följa gällande lagar, myndighetsföreskrifter och andra relevanta miljökrav.
  • Att fortlöpande utbilda personalen i miljöfrågor samt informera om utfallet av miljöarbetet.
mijöpolicy demia
kvalitetspolicy demia

Kvalitetspolicy

  • Vår verksamhet skall kännetecknas av kvalitet.
  • Vi skall uppfylla våra kunders behov och deras förväntningar.
  • Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet.
  • Kvalitetsstyrning skall ske mot mätbara mål, vilka skall vara kända för alla berörda.
  • Vår målsättning är att sträva efter ständiga förbättringar för att ytterligare stärka våra affärsrelationer.

Köp begagnade bildelar med marknadsmässig garanti

Hos oss hittar du alla reservdelar du behöver till din Volvo, Renault eller Dacia. Billigt, miljöcertifierat och smidigt – med marknadsmässig garanti och alltid hög kvalitet. Välkommen till Demia!