Länkar >> Volvia
 

 
Volvia grundades 1959. Tanken på ett eget försäkringsbolag för Volvoägare slog rot redan 1954 då Volvos grundare, Assar Gabrielsson, ville införa en försäkring för PV 444.

Länk till hemsidan
Hösten 1959 anhöll AB Volvo om tillstånd att starta ett försäkringsbolag och i december samma år beviljades Volvos ansökan.

Tillbaka