Klart för medlemskap i Bilplastteknik

klart for medlemskap

”Plastreparationerna har gjort alla till vinnare”
Det är nu klart att de 17 demonteringar som tidigare deltagit i projektet med att reparera skadade plastdelar blir medlemmar i Bilplastteknik.

– Plastreparationerna har gjort alla till vinnare, menar Eddie Jonsson på Karstorps Bildemontering, som är den demontering som har levererat flest stommar under projektets gång.

Eddie Jonsson, Bengt Öberg och Marcus Norgren är glada nu när projektet med att reparera skadade plastdelar övergår till ett medlemskap i Bilplastteknik.

Totalt har demonteringarna i projektet levererat 270 stommar från oktober 2011 till februari 2013.
– Det är cirka 324 000 kronor, säger Eddie Jonsson. Visst måste man lägga en del tid på att välja rätt delar, men det är ändå en rejäl vinst jämfört med tidigare när vi slängde de skadade delarna.

Projektet med att reparera skadade plastdelar drogs igång av BilRetur/SBR, Laga och Stena tillsammans med Motorbranschens Riksförbund och If.
Bengt Öberg, som varit projektledare och som har svarat för utbildningen under hela projektet, Eddie Jonsson och Marcus Norgren på Demia informerade på årsmötet om hur fortsättningen kommer att se ut.

Alla inblandade i projektet har varit så nöjda att de vill fortsätta samarbetet. Demonterarna vill fortsätta att sälja delar som de tidigare har slängt, verkstäderna vill fortsätta att få billigare delar till sina skadereparationer och samtidigt få de extra verkstadstimmarna som reparationerna av de skadade plastdelarna ger. Och If vill fortsätta att få billigare skadereparationer. Att återanvända de skadade plastdelarna istället för att köpa nytillverkade ger också en stor miljövinst.

Alla är nöjda med lösningen att demonterarna nu blir medlemmar i Bilplastteknik, en avdelning inom Motorbranschens Riksförbund, MRF.
– De kommer att vara leverantörer av reparationsobjekt och reservdelar och därmed tillhöra reparationskedjan, säger Bengt Öberg. Demonterarna ska även gå den årliga aktualitetsutbildningen för att få all information om produkter och reparationsmetoder.

Då får de veta vilka delar som får repareras så att de sparar rätt delar som sedan kan levereras till skadeverkstäderna. Det ger många fördelar. Dessutom får de information från generalagenterna.

I dag ingår 250 företag i Bilplastteknik. För att bli medlem måste varje demontering uppfylla vissa krav. En tredjepartscertifiering är viktig. Man måste också vara medlem i BilRetur. Demonteringen ska skicka sin personal på en årligt återkommande utbildning och minst en person på varje avdelning måste kunna bilplastlistan för reparationer.
– Nu när vi är med i finrummet gäller det att följa regelverket, säger Bengt Öberg. Demonteringarna får bara sälja till godkända verkstäder utbildade i plastreparationer. De måste också ha regelbundna träffar med verkstäderna.

En ständigt pågående dialog är viktigt för att samarbetet ska utvecklas och fungera bra.
– Vi hade en bra dialog med Bilia Vinsta redan innan projektet startade, säger Eddie Jonsson. Men den har bara blivit bättre. Ibland har vi gjort fel och räknat fel, men man måste ha högt i tak och tillåta varandra att göra misstag

Ytterligare ett tjugotal demonteringar vill gå med i samarbetet. Även Länsförsäkringar och flera andra försäkringsbolag står redo att kliva in.
– Det är väldigt viktigt med utbildning för de nya demonteringarna som kommer in, poängterar Bengt Öberg. De har aldrig hållit på med tidverk och inte varit i närheten av att prissätta skadade plastdelar. Delarna ska bedömas, mätas och klassas, så att rätt delar skickas till verkstaden. Sedan måste demonteringen också ha minst 35 stommar i lager när de går in i samarbetet. De måste ha delar att erbjuda. Verkstäderna tröttnar direkt om de aldrig får någon träff.

De nya demonteringarna får börja med en heldagsutbildning och efter två, tre veckor är det dags för ytterligare en grundutbildning.
Nu när avtalet är klart har demonterarna valt Marcus Norgren som sin representant i Bilplastforum, där det även sitter representanter från MRF, Bilplastteknik och de fyra största försäkringsbolagen.

SBR Sveriges Bilskrotares RiksförbundSkribent: Agneta Trägårdh