Retur- och leveransvillkor

Returrätt gäller inom 30 dagar. Anmälan av retur kan ske via mejl, telefon eller ifylld retursedel som bifogas godset. Returavdrag på 20 % samt avdrag för frakt görs. Varan måste returneras så skador inte uppstår och ska returneras i erhållet packmaterial.

Delar som saknar dokumentation ansvarar Demia AB inte för längre än 5 arbetsdagar efter mottagandet av godset. Därefter kan avsändaren inte göra ersättningsanspråk på returnerad del. Elektriska detaljer samt speciellt av oss hemtagna, ej lagerförda, delar återtages ej. Kapade karosseridetaljer eller detaljer i vilka ingrepp gjorts utan vårt medgivande återtages ej.

Vid händelse av skada uppkommen under frakt ska reklamation ske omgående till berört fraktbolag.

Demia AB. Org. nr: 556215-4418